Novo na dimitrijevic.org

 

 

Izlozba u Muzeju Semberije, Bijeljina

 

Brčko zadnjih decenija nije oskudjevalo talentovanim i uspješnim, a ni onim manje talentovanim slikarima danas rasutim širom svijeta, za što możemo, između ostalog, zahvaliti izuzetnom i krajnje savjesnom pedagoškom i slikarskom pregalaštvu slikara Slobodana Dimitrijevića. Vršeći svoju dugogodišnju pedagoško-likovnu misiju sa mladima u školi i likovnom klubu Likum, čiji je član i jedan od osnivača bio, nesumnjivo da je Dimitrijević imao veliki uticaj na svoje učenike, a uzvratno od njih je primao mladalački stvaralački duh koji ga i danas ne napušta.

 

Ne možemo tvrditi da je Dimitrijević ikada imao samo jedan uzor u slikarstvu, ali je njegov poziv likovnog pedagoga uticao da se ne opredjeljuje, vec da eksperimentalno slikajući traga i istražuje slikarstvo u cjelini. Na taj način stečena saznanja i iskustva nesebično je prenosio na mlade i i tako uticao na razvoj slikarstva u Brčkom. Upravo takvim načinom djelovanja on se najčešće u svom slikarskom radu vraćao onim stilovima koji su najviše odgovarali njegovom slikarskom temperamentu, a to su kubizam i impresionizam... pročitaj čitav text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dimitrijevic.org © 2009 - All rights reserved

www.dimitrijevic.org